Privacybeleid Happy Handlettering Haarlem

Privacy

Hallo beste handletteraar,

Wie zijn we?

Wij zijn Happy Handlettering Haarlem ofwel HHH en geven workshops en cursussen op het gebied van handletteren. Een soort onderwijsinstelling dus!
Ons website-adres is: https://handlettering.mombers.nl.
Happy Handlettering Haarlem is een onderdeel van Made by Mombers, bureau voor Grafische Vormgeving in, je raad het al, Haarlem; de bakermat van de boekdrukkunst en de grafische industrie.
Het vestigingsadres is: Creatieve Broedplaats BOGOTA; Haarlemmerstraatweg 79, 1165 MK. Halfweg
Bereikbaar telefonisch: 06-5333 26 15

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Wij verzamelen persoonlijke data, zoals naam, adres en woonplaats. Ook contactinformatie zoals telefoonnummer, e-mailadres en/of websiteadres .
Tijdens workshops en cursussen worden foto's gemaakt t.b.v. archief en ook als voorbeeld voor toekomstige handletteraars ter inspiratie en voorbeeld. De voorbeelden worden zowel als print danwel als digitaal beeld opgeslagen en kunnen als lesmateriaal tijdens de workshops/cursussen worden gebruikt. Ten alle tijde wordt toestemming gevraagd aan de maker (cursist). Bij minderjarigen wordt altijd toestemming gevraagd om werk en/of foto's van deelnemers te mogen gebruiken; zowel aan de minderjarige deelnemers als aan ouder/verzorger. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via handlettering@mombers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Happy Handlettering Haarlem verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van facturatie aan cursisten/workshoppers
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

HHH neemt nimmer op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Happy Handlettering Haarlem) tussen zit.

Contactformulieren

Onze website gebruikt een contact formulier via het emailadres: handlettering@mombers.nl. Hiermee kan jij  informatie opvragen inzake diensten van Happy Handlettering Haarlem.
De gegevens worden bewaard om de geinteresseerde van antwoord te kunnen dienen en wordt voor onbepaalde tijd bewaard voor het verlenen van service aan klanten. De ingezonden informatie wordt niet gebruikt voor marketing doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

HHH verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Standaard deelt WordPress geen enkele persoonlijke data met wie dan ook.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Jouw contactinformatie

Contact via telefoon of email. Alle contactinformatie wordt vertrouwelijk behandeld en dient alléén ter bevordering van workshops/cursussen van HHH.

Beveiligen persoonsgegevens

HHH neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met design@mombers.nl.

Van welke derde partijen we data ontvangen

Horecaondernemingen waar mogelijk workshops gegeven kunnen worden, stichtingen of instellingen die gerelateerd zijn aan het ambacht handletteren, grafische ondernemingen die gerelateerd kunnen zijn aan het ambacht handlettering

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HHH gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Happy Handlettering Haarlem en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar handlettering@mombers.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Happy Handlettering Haarlem wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe lang we jouw data bewaren

Happy Handlettering Haarlem bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens, adres en contactgegevens : zo lang als nodig voor zakelijk contact.